Ogólne warunki składania zamówień oraz współpracy handlowej w firmie W.G. Projekt:

Przedstawione poniżej warunki sprzedaży i współpracy handlowej stanowią wiążącą część każdej zawartej z nami ustnie, telefonicznie lub pisemnie umowy kupna-sprzedaży i przy odbieraniu towaru traktowane są jako znane, o ile pisemnie nie uzgodniono warunków specjalnych.

 1. Oferta cenowa

  Firma W.G. Projekt sprzedaje towar nabywcy po cenach według aktualnego cennika. Ewentualne rabaty dotyczą akcji promocyjnych lub indywidualnych ustaleń z klientem. W.G. Projekt zastrzega sobie prawo do zmian cen w stosunku do cen przedstawionych w cenniku. Wszelkich rabatów firma W.G. Projekt udziela w trakcie bezpośrednich negocjacji z klientem.

 2. Zamówienia

  Zamówienia powinny być złożone poprzez sklep internetowy bądź w formie pisemnej (e-mail lub fax) oraz powinny zawierać:

  1. Asortyment
  2. Ilość towaru wraz z jednostką miary
  3. Miejsce i adres dostawy
  4. Telefon zamawiającego oraz osobę kontaktową
  5. Dane do wystawienia faktury, tj. dokładną nazwę, adres, oraz nr NIP

  Ponadto w zamówieniu powinna być określona forma dostawy (transportem własnym lub zleconym). Koszty transportu ustalane są indywidualnie do każdego zamówienia. Przy zamówieniach o wartości powyżej 500,00 zł netto dostawa towaru gratis. Za błędy w zamówieniach W.G. Projekt nie odpowiada.

 3. Warunki dostaw, transport

  Transport odbywa się na koszt zamawiającego, a jego wysokość ustalana jest indywidualnie do każdego zamówienia. Towar standardowo wysyłamy firmą kurierską FedEx. Na życzenie klienta, możemy wysłać towar inną firmą kurierską. W takim przypadku zamawiający zobowiązany jest zlecić wybranemu przewoźnikowi odbiór towaru w terminie wskazanym przez firmę W.G. Projekt.

 4. Gwarancja i reklamacje
  1. Gwarancja na zakupiony towar jest udzielana przez sprzedawcę na okres:
   1. 12 miesięcy od daty sprzedaży w przypadku gdy w karcie produktu brak jest innych zapisów o gwarancji
   2. 24 miesiący od daty sprzedaży na produkty TENSATOR, Skipper oraz inne z adnotacją w karcie produktu o gwarancji
   3. 36 miesięcy od daty sprzedaży na lustra obserwacyjne (cały asortyment)
  2. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje tylko wady powstałe z przyczyn niezależnych od klienta.
  3. Nabywca bezwzględnie traci prawa do bezpłatnej naprawy gwarancyjnej w przypadku niewłaściwego użytkowania dostarczonego towaru.
  4. Reklamacja może być zgłoszona wyłącznie przez nabywcę.
  5. Zgłoszenie powinno obejmować: numer faktury sprzedaży, opis usterki lub zdjęcie.
  6. W przypadku uszkodzenia transportowego prosimy o zachowanie następującej procedury działania:
   1. prosimy o dokładne sprawdzanie zawartości otrzymanych przesyłek w obecności kuriera (ma taki obowiązek)
   2. jeśli nastąpiło uszkodzenie towaru należy sporządzić protokół potwierdzający szkodę
  7. W przypadku wezwania reklamacyjnego, które okaże się nieuzasadnione wszystkie koszty z tym związane ponosi zgłaszający.
  8. Koszt wysyłki reklamowanego towaru do naprawy i po naprawie ponosi nabywca, chyba że reklamacja zostanie uwzględniona, wtedy koszty transportu ponosi sprzedawca.
  9. Roszczenia wynikające z tytułu reklamacji nie stanowią podstawy do wstrzymania płatności za dostarczony towar.
 5. Warunki płatności
  Formy płatności w firmie W.G. Projekt:
  1. Płatność w chwili odbioru towaru w siedzibie firmy W.G. Projekt w Tychach
  2. Płatność za pobraniem - w momencie odbioru od kuriera przesyłki z towarem
  3. Płatność przelewem - Przyznanie klientowi prawa do zakupów z wydłużonym terminem płatności jest możliwe tylko po indywidualnych ustaleniach oraz w przypadku gdy klientem jest jednostka budżetowa.
  4. Realizacja zamówień na towary niestandardowe następuje po dokonaniu przedpłaty na podstawie faktury pro forma
 6. Termin realizacji

  Termin realizacji zamówień na towary standardowe wynosi od 1 do 7 dni roboczych.W przypadku realizacji pozostałych zamówień obowiązują ustalenia indywidualne.

 • Zarejestruj się

Rejestracja

Posiadasz konto?
Zaloguj się lub zresetuj hasło