Gwarancja i reklamacje

 1. Gwarancja na zakupiony towar jest udzielana przez sprzedawcę na okres:
  1. 12 miesięcy od daty sprzedaży w przypadku gdy w karcie produktu brak jest innych zapisów o gwarancji
  2. 24 miesiący od daty sprzedaży na produkty TENSATOR, Skipper oraz inne z adnotacją w karcie produktu o gwarancji
  3. 36 miesięcy od daty sprzedaży na lustra obserwacyjne (cały asortyment)
 2. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje tylko wady powstałe z przyczyn niezależnych od klienta.
 3. Nabywca bezwzględnie traci prawa do bezpłatnej naprawy gwarancyjnej w przypadku niewłaściwego użytkowania dostarczonego towaru.
 4. Reklamacja może być zgłoszona wyłącznie przez nabywcę.
 5. Zgłoszenie powinno obejmować: numer faktury sprzedaży, opis usterki lub zdjęcie.
 6. W przypadku uszkodzenia transportowego prosimy o zachowanie następującej procedury działania:
  1. prosimy o dokładne sprawdzanie zawartości otrzymanych przesyłek w obecności kuriera (ma taki obowiązek)
  2. jeśli nastąpiło uszkodzenie towaru należy sporządzić protokół potwierdzający szkodę
 7. W przypadku wezwania reklamacyjnego, które okaże się nieuzasadnione wszystkie koszty z tym związane ponosi zgłaszający.
 8. Koszt wysyłki reklamowanego towaru do naprawy i po naprawie ponosi nabywca, chyba że reklamacja zostanie uwzględniona, wtedy koszty transportu ponosi sprzedawca.
 9. Roszczenia wynikające z tytułu reklamacji nie stanowią podstawy do wstrzymania płatności za dostarczony towar.
 • Zarejestruj się

Rejestracja

Posiadasz konto?
Zaloguj się lub zresetuj hasło