Jesteś tutaj:

Warunki handlowe

Ogólne warunki składania zamówień oraz współpracy handlowej w firmie W.G. Projekt:

Przedstawione poniżej warunki sprzedaży i współpracy handlowej
stanowią wiążącą część każdej zawartej z nami ustnie, telefonicznie
lub pisemnie umowy kupna-sprzedaży i przy odbieraniu towaru
traktowane są jako znane, o ile pisemnie nie uzgodniono warunków specjalnych.

I. Oferta cenowa
Firma W.G. Projekt sprzedaje towar nabywcy po cenach według aktualnego cennika.
Ewentualne rabaty dotyczą akcji promocyjnych lub indywidualnych ustaleń z klientem.
W.G. Projekt zastrzega sobie prawo do zmian cen w stosunku do cen przedstawionych w cenniku.
Wszelkich rabatów firma W.G. Projekt udziela w trakcie bezpośrednich negocjacji z klientem.

II. Zamówienia
Zamówienia powinny być złożone poprzez sklep internetowy bądź w formie pisemnej (e-mail lub fax) oraz powinny zawierać:
• Asortyment
• Ilość towaru wraz z jednostką miary
• Miejsce i adres dostawy
• Telefon zamawiającego oraz osobę kontaktową
• Dane do wystawienia faktury, tj. dokładną nazwę, adres, oraz nr NIP
Ponadto w zamówieniu powinna być określona forma dostawy (transportem własnym lub zleconym).
Koszty transportu ustalane są indywidualnie do każdego zamówienia.
Przy zamówieniach o wartości powyżej 500,00 zł netto dostawa towaru gratis.
Za błędy w zamówieniach W.G. Projekt nie odpowiada.

III. Warunki dostaw, transport
Transport odbywa się na koszt zamawiającego, a jego wysokość ustalana jest indywidualnie do każdego zamówienia.
Towar standardowo wysyłamy firmą kurierską FedEx. Na życzenie klienta, możemy wysłać towar inną firmą kurierską.
W takim przypadku zamawiający zobowiązany jest zlecić wybranemu przewoźnikowi odbiór towaru w terminie wskazanym przez firmę W.G. Projekt.

IV. Gwarancja i reklamacje
1. Gwarancja na zakupiony towar jest udzielana przez sprzedawcę na okres:
• 12 miesięcy od daty sprzedaży w przypadku gdy w karcie produktu brak jest innych zapisów o gwarancji
• 24 miesiący od daty sprzedaży na produkty TENSATOR, Skipper oraz inne z adnotacją w karcie produktu o gwarancji
• 36 miesięcy od daty sprzedaży na lustra obserwacyjne (cały asortyment)
2. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje tylko wady powstałe z
    przyczyn niezależnych od klienta.
3. Nabywca bezwzględnie traci prawa do bezpłatnej naprawy gwarancyjnej w
    przypadku niewłaściwego użytkowania dostarczonego towaru.
4. Reklamacja może być zgłoszona wyłącznie przez nabywcę.
5. Zgłoszenie powinno obejmować: numer faktury sprzedaży, opis usterki
    lub zdjęcie.
6. W przypadku uszkodzenia transportowego prosimy o zachowanie następującej
    procedury działania:
• prosimy o dokładne sprawdzanie zawartości otrzymanych przesyłek
   w obecności kuriera (ma taki obowiązek)
• jeśli nastąpiło uszkodzenie towaru należy sporządzić protokół
   potwierdzający szkodę
7. W przypadku wezwania reklamacyjnego, które okaże się nieuzasadnione
    wszystkie koszty z tym związane ponosi zgłaszający.
8. Koszt wysyłki reklamowanego towaru do naprawy i po naprawie ponosi
    nabywca, chyba że reklamacja zostanie uwzględniona, wtedy koszty
    transportu ponosi sprzedawca.
9. Roszczenia wynikające z tytułu reklamacji nie stanowią podstawy do
    wstrzymania płatności za dostarczony towar.

V. Warunki płatności
Formy płatności w firmie W.G. Projekt:
• Płatność w chwili odbioru towaru w siedzibie firmy W.G. Projekt w Tychach
• Płatność za pobraniem - w momencie odbioru od kuriera przesyłki z towarem
• Płatność przelewem - Przyznanie klientowi prawa do zakupów z
  wydłużonym terminem płatności jest możliwe tylko po indywidualnych
  ustaleniach oraz w przypadku gdy klientem jest jednostka budżetowa.
• Realizacja zamówień na towary niestandardowe następuje po
  dokonaniu przedpłaty na podstawie faktury pro forma

VI. Termin realizacji
Termin realizacji zamówień na towary standardowe wynosi od 1 do 7 dni roboczych.
W przypadku realizacji pozostałych zamówień obowiązują ustalenia indywidualne.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.
×